Επικοινωνία

ΕΣΤ/ΡΙΑ ΚΑΦΕΖ/ΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΕ

ΛΕΩΦ. NIKHΣ 49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 22

Τηλ : 2310-226185-228096

FAX : 2310-226651

Email : aa299@hol.gr